Tuesday, May 29, 2018

Politika ženske solidarnosti2016
lepa mladjenović

POLITIKA ŽENSKE SOLIDARNOSTI
Ženska solidarnost počinje sa odlukom da čujem Drugu, da čujem njeno iskustvo, da pustim da njena priča izadje napolje onako kako je ona meni govori.   A to znači da sam se složila da je iskustvo svake žene jednako vredno. Da sam sebi važna i da mi je druga važna.

Ženska solidarnost je odluka da priču Druge čujem, sa vrednostima i interpetacijama kakva ona sama ima.  To znači da mi je stalo do nje, i da sam odlučila da imam prostor za priču Druge. Onda sam ja za Drugu javnost.  Ona ima svedokinju. I njen jezik je u mom telu.

Solidarnost je izbor kojim validiram sebe i drugu.  Potvrdjujem svoju posebnost i njenu posebnost. Kada čujem Drugu, kada odlučim da je razumem, onda je to početak razmene, ona više nije sama, ni ja nisam sama.  Naučila sam o njoj i o sebi.  Njena priča podstiče moju promenu.  Ja sam prihvatila da etika brige bude moj izbor.

Ženska solidarnost znači da smo donele odluku da želimo da razumemo Drugu, da je shvatimo u kontekstu hijerarhija patrijarhalnog sistema, u kontekstu društvenih diskriminacija i dnevne politike.  Za to nam je potrebno da stalno ispočetka učimo ko smo mi, emotivno, društveno, politički.  Da stalno ispočetka učimo ko je Druga. 


Kako ću razumeti jednu mladu Albanku iz Prištine koja ima strepnju da govori Srpski jezik u svom gradu 2012?  Ona je gimnaziju završila u privatnim vlažnim prostorima jer je srpski režim iz mog grada deset godina pretio celom Albanskom narodu na Kosovu, i do 2000 godine pogubio više od njihovih 10,000 ljudi.   Kako ću razumeti strah Romkinje iz moje ulice da ide na roditeljski sastanak u belu, ne-romsku školu svoje dece koja uvek sede u poslednjoj klupi?  Svakodnevno neko od komšija će joj reći 'Prljava Ciganka'.  Koje od nas se udubljuju u osećaj kako svet izgleda devojci iz invalidskih kolica, i kakav je strah pred jednim stepenikom? Da li znam da devojka iz Šapca predamnom ćuti o svojoj lezbejskoj žudnji jer joj nisam dala do znanja da u sebi imam prostora za njenu različitost. Kako ću je pitati zašto se plaši, a da ne unesem celu istoriju mržnje prema Romkinjama/ Albankama/ lezbejkama/ ženama sa invaliditetom u tonu i izabranim rečima?


Ženska solidarnost znači da nam Naši ne ulivaju ništa više poverenja od Drugih. To znači kada posmatramo decu, naša nam deca nisu bolja i lepša od druge. Ne dajmo se od svojih prevariti. To znači da smo izabrali saosećajnost u oba pravca, da imamo svest o sebi i drugima u isto vreme.  Ne bi bilo ratova u svetu kada bi saosećajnost prema sebi i drugima bila vrednost državnih politika.  

Solidarnost je,
Tijana Popivoda je došla iz Beograda da facilitira radionice iskustva sa mladim lezbejkama u Bosni i Hercegovini 2012.  Devojke imaju imena bošnjačka, hrvatska i po koje srpsko.  Većina prisutnih ne sme da kaže roditeljima gdje su tog vikenda, jel biti lezbejka još nije obično u njihovim prodociama.  Tijana ih sluša, nježno pita, ohrabruje, odobrava, vježbaju prijateljstvo sa samom sobom.  Posle se grle i opet se grle i hodaju opuštene ulicama Sarajeva sve zajedno.  Na kraju lezbejke kažu, Ona je naša. 

Solidarnost je,
Kada Selma na ulilčnoj kampanji 16 dana protiv nasilja čita preko megafona proglas protiv nasilja nad ženama, a Jelena joj prilazi jer vidi da je tu sama, i kreču zajedno da čitaju.  Kad je stala pored nje, obe su osetile energiju snage.

Ženska solidarnost nije upisana u školskim udžbenicima, niti knjigama sa fakulteta.  Nigde tu nas nema.  Kada odlučim da budem ženski solidarna ja postajem pobunjenica poretka.  To nije lako, to znači da mi je potrebno da imam još pobunjenica oko mene koje će  mi reći da sam u pravu, kako bih mogla reći sebi Ja sam u pravu.  A to me okrepljuje.

Ženska solidarnost je početak defašizacije svake od nas.  Zato što biramo  razumevanje, a ne osudu, zato što biramo empatiju, a ne mržnju.  Biramo da budemo odgovorne za svoje činove, emocije i misli, i ne preuzimamo ulogu žrtve. Tako prelazimo granicu nacionalnog konsensusa o pravljenju Neprijatelja.  ŽENSKA SOLIDARNOST JE POLITIKA ANTI-FAŠIZMA.  Zato što nas se tiče kako su Druge/i.

Ženski solidarno znači da nam svoji nisu važniji i bolji i lepši od onih drugih.  Ženska solidarnost je medjunarodna. Jer je nacionalni identitet samo jedna od različitosti u svetu.  Biti ženski solidarna znači biti izdajica patrijarhata, jer nam svoja deca nisu nužno bolja od druge dece, jer sebe vrednujem jednako kao i druge, pošto znam da hijerarhije patrijarhata vode u nasilje nad ženama, decom, zajednicama sa manje društvene moći.  U rat.  Kreativna nelojalnost patrijarhatu je početak ženske solidarnosti, a to znači da brinemo - politički i emotivno - o sebi i drugima jednako.

Tako je ženska solidarnost feministička politikaRevidiran text od 2004

Tuesday, April 24, 2018

Obaveštenje o obuci za pružanje emotivne podrške


Konsultacije za lezbejke vas sa radošću obaveštavaju da će tokom maja i juna 2018. godine u Beogradu uz podršku Gayten LGBT, Centra za promociju LGBTIQ prava, organizovati bazičnu Obuku za pružanje emotivne podrške lezbejkama, bi i trans ženama.
Obuka je namenjena zainteresovanim ženama sa iskustvom lezbejske egzistencije i motivacijom za sticanjem znanja o direktnom radu u podršci drugim LBT ženama. Prevashodan cilj edukacije je da budemo emotivno osnažene kako bismo mogle adekvatno da podržavamo lezbejke iz okruženja.

Ukoliko ste zainteresovane za učešće, molimo vas da nam do petka, 04.maja 2018, pošaljete kratku biografiju i motivaciono pismo (do pola kucane strane), na email adresu sos.lezz@gmail.com. Molimo vas da tom prilikom pošaljete i vaš kontakt telefon. Sve prijavljene kandidatkinje kontaktiraćemo u roku od 5 dana od završetka konkursa. Predvidjeni vikendi za odrzavanje obuke su 19 i 20 maj, 2i3 jun, 9i10 jun i 16 i 17 jun. Usled ograničenih sredstava obaveštavamo vas da nažalost nismo u mogućnosti da refundiramo putne troškove i troškove smeštaja.


Obuka za pružanje emotivne podrške lezbejkama, bi i trans ženama

Bazični kurs u trajanju od 50 radnih sati

Ovo je nacrt Obuke za pružanje emotivne podrške LBT ženama. Osnovna politika obuke polazi od feminističke teze o iskustvenom znanju i podrazumeva aktivno učestvovanje tokom obuke, što uključuje i proradjivanje svojih ličnih životnih iskustava. Obuka traje 8 dana, ukupno 50 radnih sati.  Održavaće se tokom maja i juna  2018. godine. Za sve koje su učestvovale na najmanje 75% obuke dodeljuju se potvrde o završenoj obuci. 

Facilitatorke obuke: dugogodišnje konsultantkinje za podršku lezbejkama i aktivistkinje feminističkog i lezbejskog pokreta
Mesto održavanja:Gayten, Beograd
Vreme održavanja: maj i jun 2018.
Satnica:
               Subota 10.30h-18h
               Nedelja 10.30h-18h

Program – ključne teme:
I vikend 
FEMINISTIČKI PRINCIPI RADA, LEZBOFOBIJA I INTERIORIZOVANA LEZBOFOBIJA
- Upoznavanje, pravila rada 
- Feministički principi rada
- Lezbofobija i interiorizovana lezbofobija
- Radionica ličnog iskustva
- Tehnike emotivne podrške: Aktivno slušanje

II vikend NASILJE I DISKRIMINACIJA NAD ŽENAMA
- Nasilje nad ženama – opšte
- Nasilje nad ženama  - seksualno nasilje / incest
- Radionica ličnog iskustva                                   
- Suprostavljanje nasilju - kako reći NE / granice
- Tehnike emotivne podrške: Terapijski principi

III vikend  LEZBEJSKI PARTNERSKI ODNOSI
- Kontrola u odnosima, emotivna zavisnost, faze odnosa
- Radionica ličnog iskustva
- Tehnike emotivne podrške: Tipovi razgovora, Faze razgovora, Praktične vežbe razgovora
IV vikend  VIŠESTRUKA DISKRIMINACIJA, COMING OUT
- Višestruka diskriminacija nad lezbejkama  - romska egzistencija, lezbejke sa invaliditetom, lezbejke iz malih mesta, klasno pitanje, itd.
- Coming out
- Radionica ličnog iskustva
- Tehnike emotivne podrške: Aktivno slušanjeKonsultacije za lezbejke, Beograd
twitter: @LezzSOS
telefon:  011. 292 00 67 (ponedeljkom od 17h-20h)